YKF Şartnamesi

Şartnamemiz, kuruluşun öncülüğünde, insani yardım ve kalkınma ilkesine dayanıyor. Ve ortaya konulan ayrıntı birçoğu (Sphere) projesinin şartları, uluslararası kızılay, komitesinin davranışların (ICRC) iyi yönetişimi yansıtmaktadır.

Bu Şartname birçok farklı anlaşmalarda bulunan noktaları açıklamaktadır. O anlaşmalardaki metinler bizim bölünmez ilkelerimizdir. Ve bu Şartname, Fedrasyona bağlı olan Yardım kuruluşları dünya etrafında kesin bir hizmet anlayışı olduğunu göstermektedir. Bu hizmetler tüm denetim ve şeffaflık usulünce olmaktadır.

Bu şartnamesi’ne imza atanlar taahhüt ederek söz veriyorlar:

Her şeyden önce insani yardım görevini yerine getirmek. Irk, din, aşiret, inanç, kimlik, cinsiyet, tercihi, sosyal statü veya fiziksel yeteneğe bakılmaksızın yardıma muhtaç kişilere yardım sağlanmaktadır. Standartlarımız, sadece ihtiyaçlara dayanmaktadır;

Herhangi bir siyasi, dini veya ideolojik tutumun için yardım yapılmamaktadır.

Yerel kapasitenin oluşturulması çalışanların ve yararlı kişilerin federasyon programlarına dahil edilmesi, katılım çeşitli aktörleri temsil ederek sağlamaktadır;

Yararlı kişiler ve bağış yapanalar ile şeffaf bir şekilde sorumluluk ve anlaşma yapılmaktadır. Yardımın nasıl sunulacağını ve paranın nasıl harcandığını belgelendirmektedir;

Yardım çalışmaları ve kalkınma programlarına yönelik “zara vermeme” ilkesine uyarak; cinsiyet, siyasi, sosyal ve dini farklılık gözetmeden, ayrım yapmadan çalışmaktadır;

Federasyonun kurduğu eğitim faaliyetlerine katılım sağlanacak ve ilgili konuşmalara girilinecektir;

Şeffaflık usulünü sağlamak için yeni politikalar üretilecektir yâda uygulanacaktır;

Biz özellikle uluslararası çalışmalarda verilen talimatlara uyarız, özellikle ofislerimizin bulunduğu yerel hükümetler bölgesinde;

Federasyonu bilgi paylaşımı yapılarak destek vermek ve engelleri anlatmak.

Bizde çalışanların üzerinde işlerini verimli bir şekilde yapsınlar diye yatırımlar yapmak;

Federasyon üyeleri ve STK mensuplarıyla bilgi paylaşımı yapmak.